upload_website_TANBINH_01
upload_website_TANBINH_02

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

- Tặng 01 thùng bia Tiger khi khách hàng mua LCD/LED 40” trở lên.

- Tặng miếng dán màn hình điện thoại/ phủ nano khi khách hàng mua Smartphone.

II. THỜI GIAN: Ngày 19/07/2013 đến 31/07/2013

III. PHẠM VI ÁP DỤNG: Khách hàng mua sắm Online & Offline tại TTMS Nguyễn Kim Tân Bình

IV. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:

- Khi khách hàng mua LCD/LED từ 40 inch trở lên sẽ được tặng ngay 01 thùng bia Tiger 24 lon.

- Khi khách hàng mua Smartphone có giá trị từ 4.000.000đ trở lên (sau khi trừ các CTKM hiện hành) được tặng ngay miếng dán màn hình điện thoại/ phủ nano cho “dế yêu”.

VI. QUY ĐỊNH CHUNG:

- Miếng dán màn hình điện thoại/phủ nano được dán/phủ tại chỗ (nếu nhận hàng tại Tân Bình), nếu khách nhận hàng tại nhà sẽ mang hóa đơn đến Tân Bình trước 1/8/2013 để được hỗ trợ.

- Tặng bia Tiger không được áp dụng cho sản phẩm LCD/LED 40’’ trở lên đang có trong tuần lễ vàng hiện hành, nếu khách nhận hàng tại nhà sẽ mang hóa đơn đến Tân Bình trước 1/8/2013 để nhận quà tặng.

- Đối với Phiếu mua hàng 200,000 đồng Tân Bình sẽ gửi thư bảo đảm đến địa chỉ đã giao hàng cho khách.