I. Thời gian chương trình : Áp dụng từ 14/11/2013 – 30/11/2013

II. Nội dung chương trình  : Tặng Phiếu Mua Hàng (PMH) bách hóa cho khách hàng mua sản phẩm Điện Máy và Kỹ Thuật Số tại Nguyễn Kim Tiền Giang (không áp dụng tặng cho đơn hàng bách hóa)

III. Điều kiện tặng Phiếu Mua Hàng (PMH):

STT

Điều Kiện

Tặng Giá Trị PMH

Ngành Hàng Áp Dụng

1

Giá Trị Bill từ 1 triệu đến 3 Triệu

PMH 30.000đ

Ngành Bách Hóa

2

Giá Trị Bill từ 3 triệu đến 5 Triệu

PMH 50.000đ

Ngành Bách Hóa

3

Giá Trị Bill trên 5 triệu

PMH 100.000đ

Ngành Bách Hóa

IV. Áp dụng trừ tiền Phiếu Mua Hàng (PMH):

- PMH được áp dụng thanh toán cho ngành hàng bách hóa tại Nguyễn Kim Tiền Giang.

- PMH không có giá trị qui đổi thành tiền mặt.

- PMH có thể thanh toán mà không cần điều kiện giá trị đơn hàng.

- Trường hợp nếu giá trị mua hàng lớn hơn giá trị phiếu mua hàng thì khách hàng phải thanh toán thêm tiền cho đủ giá trị đơn hàng.

- Trường hợp nếu giá trị đơn hàng thấp hơn giá trị PMH mà khách hàng không mua thêm thì PMH chỉ thanh toán số tiền đơn hàng và KHÔNG được nhận tiền dư từ PMH.

- Được áp dụng nhiều PMH trên 1 hóa đơn. Không áp dụng PMH trên nhiều hóa đơn.

- Thời hạn áp dụng PMH : Từ 10/11/2013 Đến hết ngày 30/11/2013

- Không áp dụng chương trình giảm thẻ Nguyễn Kim cùng chương trình PMH.

CẬP NHẬT SỰ KIỆN VÀ KHUYẾN MÃI MỚI NHẤT TẠI FANPAGE NGUYỄN KIM