20130706_home-KMtanBinh-tang1000PMH-940x320

I. Phạm vi áp dụng: Tất cả khách hàng offline và Online.

II. Thời gian chương trình: Áp dụng từ 03/07/2013 đến hết 31/07/2013.

III. Nội dung chương trình:

1. Áp dụng tặng Phiếu mua hàng :

- Giá trị phiếu mua hàng : 200,000 đồng/phiếu.

- Số lượng: 1.000 phiếu mua hàng.

- Đối tượng được tặng: Khách mua hàng có tổng bill từ 2 triệu đồng trở lên ở tất cả ngành hàng.

- Thời gian áp dụng tặng: Từ 03/07/2013 hoặc đến hết số lượng.

IV. Quy định chung:

- Phiếu mua hàng này được áp dụng cho lần mua hàng kế tiếp có giá trị Hóa đơn từ 2.000.000đ (Hai triệu) trở lên và chỉ duy nhất tại Nguyễn Kim Tân Bình.

- Mỗi khách hàng chỉ được tham gia 01 lần.

- Mỗi Phiếu mua hàng chỉ được thanh toán 01 lần cho 01 Hóa đơn.

- Phiếu mua hàng không quy đổi thành tiền mặt.

- Thời hạn sử dụng của Phiếu mua hàng đến hết ngày 31/07/2013.

- Không áp dụng Phiếu mua hàng này cho các Đơn hàng có tham gia trả góp của Ngân hàng Shinhan, ANZ, HSBC, Vietinbank, … & Chương trình giảm 10 Mastercard.