20130517_home_tragop_anz_940x320_new


1. CHƯƠNG TRÌNH : “Mua Sắm Trả Góp Lãi Suất 0%”

2. THỜI GIAN: Từ 01/10/2013 đến 31/12/2013

4. NỘI DUNG KHUYẾN MÃI:

a. Trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng khi thanh toán thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng ANZ.

b. Tất cả sản phẩm đang bán tại 21 trung tâm Nguyễn Kim.

5. QUI ĐỊNH THAM GIA:

a. Khách hàng có thẻ tín dụng của ngân hàng ANZ sẽ được mua hàng trả góp lãi suất 0%.

b. Áp dụng cho sản phẩm từ 6 triệu trở lên.

c. Khách hàng có thể mua trả góp nhiều nhóm hàng, mỗi nhóm hàng mua nhiều sản phẩm, nhưng trong hạn mức tín dụng còn lại cho phép.

d. Khách hàng phải chịu phí chuyển đổi trả góp 2.99% trên tổng giá trị vay.

e. Thời gian tham gia trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng, mức trả góp trả đều từng tháng.

f. Áp dụng giảm thẻ Vàng thẻ VIP.

g. Khách hàng phải thanh toán 100% bằng thẻ tín dụng Ngân hàng ANZ mới được tham gia trả góp lãi suất 0%

h. Chỉ bán cho người tiêu dùng, không bán cho công ty.

 i. Sau 3 ngày kể từ ngày thanh toán ( trước thời hạn nhận sao kê đợt kế tiếp hàng tháng của khách hàng). Khách hàng sẽ gọi phone cho ANZ để xác nhận mua trả góp. 

 

* Dành riêng online ( Hỗ trợ thanh toán trực tuyến ):  Khách hàng thẻ tín dụng ANZ vẫn cà thẻ hoặc thanh toán bình thường qua online. 

 

ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ THẺ TÍN DỤNG ANZ

1. Đăng ký thông tin

• Thông tin cá nhân được cung cấp bởi người đăng ký phải chính xác. Ngân hàng ANZ và NGUYỄN KIM không chịu trách nhiệm các sai sót liên quan đến hồ sơ phát hành và thông tin in trên thẻ do sai sót trong quá trình đăng ký của khách hàng.

• Khách hàng đăng ký mở thẻ qua website của Trung tâm mua sắm Sài Gòn NGUYỄN KIM tại www.nguyenkim.com và nhận thẻ theo hướng dẫn của nhân viên Ngân hàng ANZ

 

2. Nhận thẻ và kích hoạt

• Ngân hàng ANZ phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng đăng ký mở thẻ.

• Khách hàng có thể sử dụng thẻ để thanh toán chi tiêu ngay trong ngày. Thời gian cụ thể có thể thay đổi tuỳ theo thời điểm khách hàng đến nhận thẻ và thực hiện xong các thủ tục kích hoạt thẻ..