20130719_Home_tragop_sacombank

I. Thời gian:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/09/2013 đến ngày 31/12/2013. 

II. PHẠM VI: Hệ thống 21 trung tâm bán lẻ.

III. NỘI DUNG KHUYẾN MÃI:

a. Trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng khi thanh toán thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng Sacombank.

b. Tất cả sản phẩm đang bán tại 21 trung tâm mua sắm Nguyễn Kim.

IV. DANH MỤC SẢN PHẨM:

- Tất cả các sản phẩm các ngành hàng. 

V. QUI ĐỊNH THAM GIA:

a. Khách hàng có thẻ tín dụng của ngân hàng Sacombank sẽ được mua hàng trả góp lãi suất 0%.

b. Áp dụng cho "Tổng giá trị thanh toán trên Hóa đơn" từ 6 triệu đồng.

c. Khách hàng có thể mua trả góp nhiều sản phẩm (không giới hạn), nhưng trong hạn mức tín dụng còn lại cho phép.

d. Thời gian tham gia trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng, mức trả góp trả đều từng tháng.

e. Áp dụng giảm thẻ Vàng thẻ VIP (theo danh mục thông báo).

f. Khách hàng phải thanh toán 100% bằng thẻ tín dụng Ngân hàng Sacombank hoặc tối thiểu 80% giá trị hóa đơn nhưng không dưới 6.000.000đ thì được tham gia trả góp lãi suất 0%.

g. Chỉ bán cho người tiêu dùng (chủ thẻ tín dụng), tuyệt đối không bán cho công ty, không xuất hóa đơn công ty.