nguyenkim.com

I. Thời gian: từ 18/11/2013 đến khi hết phiếu mua hàng 300,000 đồng.

II. Phạm vị : Áp dụng tại 21 Trung tâm bán lẻ Nguyễn Kim

III. Điều kiện nhận phiếu mua hàng: 

  • Khách hàng là giáo viên : Có thẻ ngành Thầy Cô giáo
  • Mỗi Thầy Cô giáo được nhận 1 phiếu mua hàng /1 lần

IV. Điều kiện sử dụng phiếu mua hàng: 

  • Phiếu mua hàng là quà tặng tri ân dành cho Thầy, Cô giáo có trị giá 300,000 đồng.
  • Thời gian hiệu từ ngày 18/11/2013 đến ngày 30/11/2013.
  • Áp dụng hóa đơn trị giá 1,500,000 đồng tại hệ thống trung tâm Nguyễn Kim.
  • Phiếu có giá trị mua sắm một lần và không qui đổi thành tiền.
  • Mỗi 1 hóa đơn chỉ được áp dụng 1 phiếu mua hàng.