20130926_page_NongUuDaiCuoiThang_01
Từ 1.000.000Đ đến dưới 3.000.000Đ tặng ngay
Từ 3.000.000Đ đến dưới 6.000.000Đ tặng ngay
Từ 6.000.000Đ đến dưới 10.000.000Đ tặng ngay
Từ 10.000.000Đ trở lên tặng ngay
Khách hàng sẽ có cơ hội nhận được 1 phần quà tặng từ chương trình khi thanh toán trực tuyến là một chai tinh dầu Pháp
hoặc một phiếu ăn kem tại Fanny Cream. Chỉ áp dụng cho khách hàng tại khu vực TP.HCM
20130926_page_NongUuDaiCuoiThang_08
20130926_page_NongUuDaiCuoiThang_09
20130926_page_NongUuDaiCuoiThang_10
20130926_page_NongUuDaiCuoiThang_11
20130926_page_NongUuDaiCuoiThang_12

I. Thời gian:

Ngày 27/9, 28/9, 29/9, 30/9 (Thứ 6, 7, CN, 2)

II. Đối tượng :

Khách đặt hàng trực tuyến tại nguyenkim.com có giá trị hóa đơn thanh toán từ 1,000,000 đồng

III. Áp dụng:

Sản phẩm trên web nguyenkim.com (Không áp dụng ưu đãi với sản phẩm đi báo và các sản phẩm phẩm được chỉ định)

IV. Nội dung :

1/ Ưu đãi trực tiếp cho 20 khách đặt hàng đầu tiên mỗi ngày

Vào 4 ngày cuối tháng (Ngày 27/9, 28/9, 29/9, 30/9), 20 khách đặt hàng trực tuyến đầu tiên mỗi ngày trên web nguyenkim.com sẽ được hưởng ưu đãi trực tiếp trên hóa đơn thanh toán.

Giá Trị Đơn Hàng

Giá trị ưu đãi trực tiếp

Từ 1 đến < 3 triệu

100000

Từ 3 đến < 6 triệu

200000

Từ 6 đến < 10 triệu

300000

Từ 10 triệu trở lên

500000

2/ Thanh toán trực tuyến, nhận thêm quà

Khách hàng sẽ có cơ hội nhận được 1 phần quà tặng từ chương trình khi thanh toán trực tuyến là một chai tinh dầu Pháp hoặc một phiếu ăn kem tại Fanny Cream. Chỉ áp dụng cho khách hàng tại khu vực TP.HCM

V. Quy định :

– Giao dịch trực tuyến phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công.

– Chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân, không áp dụng cho khách hàng công ty.

– Mỗi khách hàng chỉ được ưu đãi 1 lần duy nhất (Nhận ưu đãi và quà tặng) trong thời gian chương trình.

– Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch hủy, giao dịch hoàn trả.

– Không áp dụng chính sách thẻ khách hàng GOLD/VIP.

– Chúng tôi có toàn quyền không đáp ứng các đơn hàng vi phạm các điều khoản của chương trình cũng như Điều khoản – Qui định tại website www.nguyenkim.com.

– Thông tin tài khoản của chủ đơn đặt hàng phải đầy đủ, rõ ràng, chi tiết (bao gồm: Họ và tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ, email). Đơn hàng sẽ được tính là không hợp lệ nếu vì một lí do nào đó Nguyenkim.com không nhận được đủ thông tin.

– Trong quá trình liên hệ với khách hàng mà không có phản hồi (trong vòng 24h) thì đơn đặt hàng của khách hàng sẽ bị hủy.

– Quà tặng sẽ được gửi cho khách hàng sau 7 ngày kết thúc chương trình (Không tính ngày lễ, thứ 7, CN).