1. CHƯƠNG TRÌNH: “TÀI TRỢ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG 2013”

2. THỜI GIAN: Từ 06/12/2013 đến khi có thông báo mới

3. PHẠM VI: Hệ thống 21 trung tâm bán lẻ và TT Online.

4. DANH MỤC SẢN PHẨM:

- Danh mục sản phẩm các ngành hàng: Điện lạnh, Điện tử, Gia dụng, Công Cụ Dụng Cụ, Thiết Bị Viễn Thông, Thiết Bị Giải Trí, Thiết Bị Tin Học, Bách Hóa.

5. NỘI DUNG KHUYẾN MÃI: Áp dụng cho 2.500 khách hàng mua sắm đầu tiên thanh toán bằng thẻ MasterCard.

5.1 Giảm thêm 1 TRIỆU khi thanh toán bằng thẻ MasterCard (thẻ MasterCard tất cả các ngân hàng).

- Khách hàng mua hàng và thanh toán ngay 100% bằng thẻ tín dụng MasterCard sẽ giảm thêm 1 TRIỆU đồng trên giá thanh toán cuối, giá sau khuyến mãi Nguyễn Kim, áp dụng theo qui định trong chương trình như sau:

• Mua hàng giá trị thanh toán trên SẢN PHẨM từ 10 triệu trở lên được giảm thêm 1 TRIỆU.

• 1 sản phẩm xuất trên 1 hóa đơn, không gộp hóa đơn.

• Mỗi chủ thẻ chỉ mua được 1 sản phẩm trong suốt chương trình MasterCard Tài Trợ Khách Hàng Mua Sắm.

- Qui định thứ tự giảm giá: Giá niêm yết /giảm ưu đãi Nguyễn Kim /giảm thêm MasterCard 1 TRIỆU.

- Khách hàng có thể mua nhiều chủng loại khác nhau mỗi chủng loại chỉ được mua 1 sản phẩm trong hạn mức tín dụng của thẻ được ngân hàng cấp.

- Một khách hàng có thể tham gia mua sắm trả ngay bằng nhiều thẻ MasterCard.

- Chỉ bán cho người tiêu dùng là chủ thẻ tín dụng MasterCard, không xuất hóa đơn cho công ty.

- Không áp dụng chính sách thẻ Khách hàng GOLD/VIP của Nguyễn Kim.

5.2 Qui định cà thẻ thanh toán:

- Thẻ tín dụng MasterCard (Thẻ MasterCard các ngân hàng) cà thanh toán tiền bằng máy post của tất cả máy post các ngân hàng.