Chương trình: Mua sắm trả góp lãi suất 0% - Ngân hàng Eximbank

Khuyến mãi MUA SẮM TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% - NGÂN HÀNG EXIMBANK

I.THỜI GIAN: Từ 03/02/2016 đến 29/04/2016

II. ĐỐI TƯỢNG: Áp dụng cho tất cả khách hàng mua trả góp và thanh toán bằng thẻ tín dụng Eximbank tại hệ thống trung tâm Nguyễn Kim.

III. NỘI DUNG KHUYẾN MÃI:

- Trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng khi thanh toán thẻ tín dụng của Ngân hàng Eximbank.

IV. QUI ĐỊNH THAM GIA:

- Áp dụng cho "Tổng giá trị thanh toán trên Hóa đơn" từ 3 triệu đồng trở lên.

- Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ tín dụng Ngân hàng Eximbank tối thiểu từ 3.000.000đ thì được tham gia trả góp lãi suất 0%.

- Khách hàng có thể mua trả góp nhiều sản phẩm (không giới hạn), nhưng trong hạn mức tín dụng còn lại cho phép từ Ngân hàng Eximbank.

- Áp dụng cho tất cả các thẻ tín dụng quốc tế Visa, MasterCard, JCB Eximbank có thời hạn hiệu lực còn lại bằng hoặc lớn hơn kỳ hạn trả góp. Tham khảo chi tiết điều khoản và điều kiện tại đây.

- Áp dụng giảm thẻ Vàng thẻ VIP (theo danh mục sản phẩm quy định).

- Chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân, không áp dụng cho khách hàng công ty.