Công bố danh sách trúng thưởng chương trình Mua gì được nấy - Mua J7 prime trúng J7 Prime - Mua J5 Prime trúng J5 Prime

7 năm trước -

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH 
"MUA GÌ ĐƯỢC NẤY - MUA J7 PRIME TRÚNG J7 PRIME - MUA J5 PRIME TRÚNG J5 PRIME" 

Nguyễn Kim xin chúc mừng tất cả các bạn có tên dưới đây đã trúng giải thưởng từ game quay số: "Mua gì được nấy - Mua J7 Prime trúng J7 Prime - Mua J5 Prime trúng J5 Prime" diễn ra trong 2 ngày 25/02/2017 đến 26/02/2017.

 banner-mobile-muagi-trungnay-ss

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MUA J5 PRIME TRÚNG J5 PRIME

STT

Họ tên

Chứng từ

Số điện thoại

Giải thưởng

Thời gian

1

NGO VU ANH HONG

DN0132000388793

xxxxx594620

j5prime

20:20:51 26/02/2017

2

TRAN THI KIM THUY

SG0632001102208

xxxxx145348

j5prime

20:11:52 26/02/2017

3

Nguyễn Thị Hảo

HN0132000362263

xxxxx861804

j5prime

17:15:44 26/02/2017

4

NGUYEN THI HA

TH0132000033686

xxxxx587997

j5prime

17:02:48 26/02/2017

5

lê thị huyền

TH0232000003104

xxxxx762943

j5prime

15:02:43 26/02/2017

6

Ông Tuyết Hoa

SG1732000026728

xxxxx868149

j5prime

12:13:19 26/02/2017

7

NGUYEN THUY TRANG

TH0132000033576

xxxxx448687

j5prime

09:52:00 26/02/2017

8

LE THI THU

TH0132000033568

xxxxx789117

j5prime

09:36:49 26/02/2017

9

NGUYEN VAN DOAN

TH0132000033554

xxxxx883678

j5prime

09:22:33 26/02/2017

10

nguyễn thị yến

TH0232000003063

xxxxx269188

j5prime

09:12:06 26/02/2017

11

NGUYỄN XUÂN MINH

TH0132000033532

xxxxx078782

j5prime

20:47:33 25/02/2017

12

LU THI QUY

BD0232000031304

xxxxx189105

j5prime

20:35:29 25/02/2017

13

Trịnh Ngọc Nam

KG0132000262977

xxxxx939939

j5prime

19:58:43 25/02/2017

14

VU VAN DOAN

TH0132000033510

xxxxx987748

j5prime

19:58:00 25/02/2017

15

Nguyễn Thị Tư

BD0532000003158

xxxxx930838

j5prime

19:55:24 25/02/2017

16

NGUYEN VAN DOAN

TH0132000033502

xxxxx883678

j5prime

19:31:26 25/02/2017

17

LE THI DUNG

BD0232000031173

xxxxx910107

j5prime

18:16:10 25/02/2017

18

LE THI DIEP

DL0132000410403

xxxxx699335

j5prime

18:09:50 25/02/2017

19

Mai Ngọc loan

BD0532000003139

xxxxx068835

j5prime

15:54:07 25/02/2017

20

VŨ THANH HIẾU

KG0132000262777

xxxxx169900

j5prime

12:28:11 25/02/2017

xxxxx

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MUA J7 PRIME TRÚNG J7 PRIME

STT

Họ tên

Chứng từ

Số điện thoại

Giải thưởng

Thời gian

1

Phạm thị ngọc trang

BD0532000003220

xxxxx374071

j7prime

21:13:47 26/02/2017

2

LE THI HOANG MY

SG0632001101996

xxxxx516903

j7prime

18:34:14 26/02/2017

3

BACH THI HA NI

BD0132000451708

xxxxx881900

j7prime

18:16:55 26/02/2017

4

NGUYEN THI CAM TU

SG0232000530146

xxxxx780277

j7prime

17:59:17 26/02/2017

5

Lê Thị Loan

BD0532000003204

xxxxx888195

j7prime

16:21:27 26/02/2017

6

ta thi nguyen

HN0832000002790

xxxxx682103

j7prime

14:51:58 26/02/2017

7

pham thi kieu nuong

SG0132001946051

xxxxx629226

j7prime

14:51:53 26/02/2017

8

TRAN VIET LANH

SG0232000530010

xxxxx164309

j7prime

14:13:43 26/02/2017

9

nguyen thi thanh ha

SG0132001945934

xxxxx700028

j7prime

14:07:46 26/02/2017

10

NGUYEN THANH THUY

SG0132001945375

xxxxx560960

j7prime

10:17:06 26/02/2017

11

NGUYEN THI KIEU

SG0632001100910

xxxxx156487

j7prime

20:23:00 25/02/2017

12

A QUE

BD0232000031197

xxxxx536246

j7prime

19:02:07 25/02/2017

13

LE VIET ANH TUAN

SG0132001944427

xxxxx011766

j7prime

16:44:27 25/02/2017

Có thể bạn cũng thích