Danh sách Điện tử - Điện lạnh từ 10.000.000VNĐ ANZ giảm 500.000Đ