Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình "mua hàng trên app - rinh máy lạnh mỗi tuần"

5 năm trước -

Nguyễn Kim chúc mừng Khách hàng có tên trong danh sách trúng giải dưới đây sẽ được nhận một máy lạnh Sharp 1HP AH-A9UEW trị giá 6.390.000 VNĐ của chương trình "Mua hàng trên App - Rinh máy lạnh mỗi tuần" - Thời gian diễn ra từ 01/05/2017 đến 31/05/2017. Chi tiết chương trình quay số được diễn ra như sau:

Tuần Giải thưởng Trị Giá Thời gian quay số

Tuần 1

(01/05-07/05/2017)

MÁY LẠNH SHARP 1 HP AH-A9UEW 6.390.000 VNĐ

10:00 – 10:30 AM

(Ngày 09/05/2017)

Tuần 2

(08/05-14/05/2017)

MÁY LẠNH SHARP 1 HP AH-A9UEW 6.390.000 VNĐ

10:00 – 10:30 AM

(Ngày 16/05/2017)

Tuần 3

(15/05-21/05/2017)

MÁY LẠNH SHARP 1 HP AH-A9UEW 6.390.000 VNĐ

10:00 – 10:30 AM

(Ngày 23/05/2017)

Tuần 4

(22/05-31/05/2017)

MÁY LẠNH SHARP 1 HP AH-A9UEW 6.390.000 VNĐ

10:00 – 10:30 AM

(Ngày 02/06/2017)

Mua hàng trên App - Rinh máy lạnh mỗi tuần tại Nguyễn Kim

Có thể bạn cũng thích