8 năm trước -

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CT "MUỐN QUẨY TRỜI TÂY, QUAY NGAY TRÚNG LỚN 2016"

(Từ ngày 10/06/2016 đến hết 05/07/2016)

KẾT QUẢ QUAY SỐ XÁC ĐỊNH GIẢI THƯỞNG NGÀY 11/07/2016

Muốn quẫy trời tây

Muốn quẫy trời tây

Muốn quẫy trời tây

Đây là kết quả rút thăm được thực hiện công khai, trung thực tại CÔNG TY CPTM NGUYỄN KIM, 99 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP HCM.

Buổi rút thăm thực hiện lúc 18h00 đến 19h00 dưới sự giám sát, chứng kiến của Sở Công Thương và đại diện khách hàng tại Nguyễn Kim.

Kết quả thực hiện này đã được xác nhận đại diện Sở Công Thương và đại diện Khách hàng tham dự.

Danh sách này sẽ được báo cáo đến Bộ Công Thương và thông báo đến khách hàng trúng thưởng.

Trung Tâm Mua Sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim sẽ tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng theo đúng thể lệ đã đăng ký với Bộ Công Thương TPHCM.

Có thể bạn cũng thích