Gải dự đoán đúng Họ tên Email  Phone Số CMND start_time end_time Số dự đoán
 PMH Note 5 trị giá 10 triệu Nguyễn Thị Thu Hiền  **enntt.vcb@gmail.com 09197312xx xx4248924  2015-10-17 10:17:56  2015-10-17 10:18:06 656
               
Gải top2 dự đoán đúng tiếp theo Họ tên Email  Phone Số CMND start_time end_time Số dự đoán
Card điện thoại 200.000đ Tran Duy  **an_dduy@yahoo.com.vn 09332132xx xx1856030  2015-10-19 17:37:53  2015-10-19 17:38:14 655
Tuan Nguyen **tuan2798@gmail.com 012326512xx xx5728196  2015-10-19 21:33:53  2015-10-19 21:34:18 655
               
Gải đạt cấp cao nhất  Họ tên Email  Phone Số CMND  Level  Point Share
Card điện thoại 100.000đ Tiến Trọng **tien1965@gmail.com 09320855xx xx698126 55 10 80
Nguyễn Thịnh **nbang636@gmail.com 09458139xx xx093733 53 10 81
Ng Ng Bảo Khánh **amty271@gmail.com 012172644xx xx941287 52 10 65
Tuan Nguyen **tuan2798@gmail.com 012326512xx xx728196 52 10 69
Ngọc Điệp Nguyễn **ocdiep636@gmail.com 012325616xx xx851229 50 10 71
Minh Nguyen **anhbinhlk2014@yahoo.com 012856713xx xx1713162 49 10 89

Các bạn vui lòng gửi các thông tin sau về địa chỉ e-mail: marketing@nguyenkimonline.com để BTC xác thực và đối chiếu trước khi trao giải
Tiêu đề e-mail gửi : Thông tin chương trình game Thử tài thông thái cùng Note 5
₋ Họ tên đầy đủ:
₋ Số điện thoại:
₋ Hình chụp 2 mặt CMND:
₋ Hình chụp toàn thân: ( đối với giải nhất)
₋ Địa chỉ:
Hạn chót nhận thông tin đến hết ngày 15/11/2015. Trường hợp không thể liên lạc được với người trúng giải do cung cấp sai thông tin cá nhân, gửi thông tin quá thời gian quy định hoặc thông tin xác thực không trùng khớp với thông tin đăng ký, BTC sẽ hủy giải thưởng, mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.
Thời gian liên lạc và trao thưởng trong vòng 60 ngày kể từ khi danh sách trúng giải chính thức được công bố.