Gải thưởng Tài khoản Email  Phone Số CMND  Level  Point Share
 PMH Tab S2 trị giá 10 triệu  Tiến Trọng  ***ien1965@gmail.com 09320855** 0216981** 45 9 51
               
Gải thưởng Tài khoản Email  Phone Số CMND  Level  Point Share
Thẻ cào điện thoại 200.000đ  Nguyễn Thịnh  ***bang636@gmail.com 09458139** 0210937** 44 10 40
 Sói  ***ham.ftu@gmail.com 016674384** 2723772** 43 10 30
               
Gải thưởng Tài khoản Email  Phone Số CMND  Level  Point Share
Thẻ cào điện thoại 100.000đ  Khang Nguyên ***hnguyenlk2014@yahoo.com.vn 09167607** 2714492** 43 8 60
 Quyen Tran ***nquyen774741@yahoo.com 016596693** 2116413** 42 9 54
 Minh Nguyen ***nhbinhlk2014@yahoo.com 012856713** 2717131** 41 9 69
 Hien Nguyen ***nnguyen12397@yahoo.com 016628043** 2114524** 40 9 53
 Mai Nguyen  ***yenmai_1111@yahoo.com.vn 016543905** 2309130** 40 9 52
 Huu Nguyen Thien ***psitruongphong_nth@yahoo.com 016754919** 2152676** 40 9 58

(*) Trường hợp hai tài khoản BD San và Hy Vọng khi tham gia không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Do đó hai bạn không đủ điều kiện nhận giải thưởng của chương trình. 

Các bạn vui lòng gửi các thông tin sau về địa chỉ e-mail: marketing@nguyenkimonline.com để BTC xác thực và đối chiếu trước khi trao giải
Tiêu đề e-mail gửi : Thông tin chương trình game Thử tài thông thái cùng Tab S2
₋ Họ tên đầy đủ:
₋ Số điện thoại:
₋ Hình chụp 2 mặt CMND:
₋ Hình chụp toàn thân:
₋ Địa chỉ:
Hạn chót nhận thông tin đến hết ngày 30/10/2015. Trường hợp không thể liên lạc được với người trúng giải do cung cấp sai thông tin cá nhân, gửi thông tin quá thời gian quy định hoặc thông tin xác thực không trùng khớp với thông tin đăng ký, BTC sẽ hủy giải thưởng, mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.
Thời gian liên lạc và trao thưởng trong vòng 60 ngày kể từ khi danh sách trúng giải chính thức được công bố.