STT Tên sản phẩm
1  MÁY GIẶT ELECTROLUX EWF10932 
2  MÁY GIẶT ELECTROLUX EWP85742 
3  MÁY GIẶT ELECTROLUX EWP85752 
4  MÁY GIẶT ELECTROLUX EWT754SS 
5  MÁY GIẶT LG WD-13600 
6  MÁY GIẶT LG WD-8600 
7  MÁY GIẶT LG WF-S8019MS 
8  MÁY GIẶT SANYO ASW-D900HT(N) 
9  MÁY GIẶT SANYO ASW-D900HT(S) 
10  MÁY GIẶT SANYO ASW-DQ900HT(N) 
11  MÁY GIẶT SANYO ASW-DQ900HT(S) 
12  MÁY GIẶT SANYO ASW-S70KT 
13  MÁY GIẶT SANYO ASW-S80KT(H) 
14  MÁY GIẶT SANYO ASW-U105ZT(S) 
15  MÁY GIẶT SANYO ASW-U125ZT(N) 
16  MÁY GIẶT SANYO ASW-U125ZT(S) 
17  MÁY GIẶT SANYO ASW-U700Z1T(N) 
18  MÁY GIẶT SANYO ASW-U700Z1T(S) 
19  MÁY GIẶT SANYO ASW-U850ZT(N) 
20  MÁY GIẶT SANYO ASW-U850ZT(S) 
21  MÁY GIẶT SANYO AWD-D700T(W) 
22  MÁY GIẶT SHARP ES-Q755EV-A 
23  MÁY GIẶT SHARP ES-Q755EV-G 
24  MÁY GIẶT SHARP ES-Q755EV-H 
25  MÁY GIẶT TOSHIBA AW-B1000GV(WB) 
26  MÁY GIẶT TOSHIBA AW-B1000GV(WL) 
27  MÁY GIẶT TOSHIBA AW-B1100GV(WD) 
28  MÁY GIẶT TOSHIBA AW-B1100GV(WM) 
29  MÁY LẠNH LG S09ENA 
30  MÁY LẠNH LG S12ENA 
31  MÁY LẠNH LG V10ENB 
32  MÁY LẠNH REETECH RT9-CD/RC9-CD 
33  MÁY LẠNH REETECH RT9-DD/RC9-DD 
34  MÁY LẠNH SHARP AH-A25PEW 
35  MÁY LẠNH SHARP AH-A9PEW 
36  MÁY LẠNH SHARP AH-A9PEWS 
37  MÁY LẠNH TOSHIBA RAS-10N3K-V/10N3A-V 
38  MÁY NƯỚC NÓNG LẠNH SHARP SWD-T710-SL 
39  MÁY SẤY ELECTROLUX EDV6051 
40  TỦ LẠNH ELECTROLUX EME2600SA-RVN 
41  TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB2102PE-RVN 
42  TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB3200PE-RVN 
43  TỦ LẠNH ELECTROLUX ETE3200SE-RVN 
44  TỦ LẠNH GENERAL GSG 240MHRC(SG) 
45  TỦ LẠNH GENERAL GSG210MHRFBK 
46  TỦ LẠNH GENERAL GSG210MHRFSV 
47  TỦ LẠNH LG GN-L202BS 
48  TỦ LẠNH LG GN-L202PS 
49  TỦ LẠNH LG GR-C362MG 
50  TỦ LẠNH LG GR-C572MG 
51  TỦ LẠNH LG GR-L352S 
52  TỦ LẠNH SANYO SR-145RN(SG) 
53  TỦ LẠNH SANYO SR-145RN(SH) 
54  TỦ LẠNH SANYO SR-145RN(SS) 
55  TỦ LẠNH SANYO SR-PQ285RB(SB) 
56  TỦ LẠNH SANYO SR-S185PN(SN) 
57  TỦ LẠNH SANYO SR-U185PN(SU) 
58  TỦ LẠNH SANYO SR-U25MN(SU) 
59  TỦ LẠNH SHARP SJ-188S-SL 
60  TỦ LẠNH SHARP SJ-BW30DV-BK 
61  TỦ LẠNH SHARP SJ-BW30DV-SL 
62  TỦ LẠNH SHARP SJ-FB74V-SL 
63  TỦ LẠNH SHARP SJ-FP74V-BK 
64  TỦ LẠNH SHARP SJ-P435M-BK 
65  TỦ LẠNH SHARP SJ-P435M-SL 
66  TỦ LẠNH TOSHIBA GR-S25VPB (S)