THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

* Khách hàng có thể lựa chọn Nhận hàng tại nhà hoặc Nhận hàng tại TTMS Nguyễn Kim khi được nhân viên liên hệ xác nhận thông tin giao hàng.