Chương trình miếng dán màn hình bảo hành 1 năm dán mới tại nguyễn kim

I. Thời gian: 01/02/2015 - 31/12/2015 hoặc cho đến khi có thông báo mới.

II. Phạm vị áp dụng: 21 Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim.

III. Nội dung:

1. Hình thức bảo hành dịch vụ:

- Bảo hành 1 năm dán mới tính từ ngày đầu tiên khách hàng đến dán màn hình thiết bị (Điện thoại/máy tính bảng/laptop) trong thời gian diễn ra chương trình. Không giới hạn số lần dán mới.

2. Thể lệ:

- Khách hàng đến bất kỳ Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim thực hiện dịch vụ bảo hành miếng dán màn hình.

- Khách hàng có thể dán bất kỳ lúc nào trong hạn bảo hành 1 năm ( Tính từ thời điểm khách hàng mua dịch vụ dán màn hình )