ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GIẢM SỐC TUNG NỐC

ĐIỆN THOẠI SAMSUNG - TRẢ GÓP 0%

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian khuyến mãi của từng sản phẩm khác nhau, khách hàng sẽ không được nhận ưu đãi nếu đặt hàng trước hoặc sau khoảng thời gian được đề cập dưới đây: 

1/ SAMSUNG A750-128GB: 01/02 - 03/02

2/ SAMSUNG NOTE 9: 01/02 - 04/02

3/ SAMSUNG S9+: 30/01 - 04/02

4/ SAMSUNG A9: 30/01 - 04/02