Trung tâm Thương Mại Điện Tử Nguyễn Kim phục vụ chính cho một số khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí (Vui lòng xem thêm chi tiết tại “Chính sách giao nhận”). Tuy nhiên khi khách hàng có nhu cầu, Trung tâm Thương Mại Điện Tử Nguyễn Kim sẵn sàng phục vụ giao hàng đến các tỉnh thành ngoài khu vực trên. Khi đó, phí vận chuyển sẽ được tính riêng trên từng đơn hàng.

Công ty đối tác vận chuyển hàng hóa của chúng tôi tính cước phí chuyển hàng dựa trên TRỌNG LƯỢNG THỰC của hàng hóa, KHOẢNG CÁCH địa lý nơi nhận hàng, và HÌNH THỨC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN mà quý khách lựa chọn (chuyển phát nhanh, hoặc chuyển bình thường). Chi phí chuyển – giao hàng sẽ được áp dụng đối với tất cả các đơn hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí. Nếu đơn hàng của quý khách cần phải vận chuyển trong những kiện hàng khác nhau, cước phí chuyển – giao hàng cho toàn bộ đơn hàng của quý khách sẽ được tính một (01) lần tại thời điểm chuyển – giao kiện hàng đầu tiên. Đối với một đơn hàng, chúng tôi chỉ tính toàn bộ phí chuyển – giao MỘT LẦN.