Dùng iPhone hãy hiểu kỹ về iCloud, đừng như Quỳnh Búp Bê

4 năm trước -

Bi kịch nhất chính là mất đi nguồn tin duy nhất để tìm thấy điều quan trọng nhất của cuộc đời mình. Với Quỳnh, đó chính là chiếc iPhone chứa đựng tất cả hình ảnh của đứa con trai yêu quý. Có lẽ vì hy vọng tìm con tan thành mây khói trong tích tắc, nên Quỳnh đã thiếu sáng suốt và đánh mất luôn cơ hội “xoay chiều” kịch bản đơn giản thế này thôi!

Có thể bạn cũng thích