KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

XUÂN QUÂY QUẦN, TẾT YÊU THƯƠNG

LƯU GIỮ KHOẢNH KHẮC NGÀY XUÂN

SẮM TẾT ĐỦ ĐẦY, TẾT TRỌN NIỀM VUI

BỮA CƠM NGON, TRỌN VỊ TẾT

CƠM NGON NGÀY TẾT, TẾT ẤM TÌNH THÂN