Đối với nhiều người dùng Mac, sử dụng Windows là một điều cần thiết để chạy các ứng dụng Windows và chơi trò chơi mà không có sẵn cho Mac OS X. Việc phát hành gần đây của  hệ điều hành OS X 10.8.3 được cập nhật hỗ trợ chính thức cho Windows 8 trong Boot Camp. Nghĩa là Mac OSX giờ đây có thể khởi động kép hai hệ điều hành. Dưới đây là hướng dẫn đầy đủ về cách cài đặt Windows 8 trên máy Mac sử dụng Boot Camp chạy OS X 10.8.3, kiểm tra nó sau khi nhảy.

huongdan1


Yêu cầu:
+ Một máy Mac chạy OS X 10.8.3 hoặc mới hơn. (tải về OS X 10.8.3 từ đây)
+ Một bản sao đầy đủ của Windows 8
+ Ít nhất 30 GB không gian đĩa trống (theo thứ tự để tạo ra một phân vùng cho Windows 8).
+ Một ổ USB drive là nơi để lưu các trình điều khiển Boot Camp. Khuyến khích sử dung USB 8GB.

Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn để sao lưu máy Mac của bạn.

Bước 1: Từ OS X, khởi động Boot Camp Assistant bằng cách vào Applications > Utilities. Khi màn hình đầu tiên khởi động, bấm vào Continue.


huongdan2Bước 2: Trên màn hình tiếp theo, trừ khi bạn có phiên bản mới nhất của trình điều khiển Boot Camp của bạn tải ở nơi khác, đánh dấu vào cả hai hộp: Download the latest Windows support software from Apple và Install Windows 7 or later version. Một khi bạn nhấn Next, bạn sẽ được yêu cầu nhập vào một ổ đĩa USB để tải về tất cả các trình điều khiển Windows có liên quan.

Quá trình tải về có thể mất vài phút tùy thuộc vào tốc độ kết nối Internet của bạn.


huongdan3

Bước 3:
Sau khi tất cả các trình điều khiển đã được tải về trên ổ đĩa USB của bạn, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để lựa chọn bao nhiêu không gian để cấp phát cho phân vùng Windows mới của bạn. Ít nhất 20 GB được khuyến cáo, mặc dù bạn có thể cần nhiều hơn nếu bạn có kế hoạch di chuyển nhiều tập tin trên các phân vùng Windows.huongdan4

Bước 4: Khi được nhắc, khởi động lại máy Mac của bạn với Windows 8 qua DVD / USB chèn vào. Nếu mọi việc suôn sẻ, máy tính của bạn sẽ khởi động lại từ Windows cài đặt bằng DVD hoặc USB.

Bước 5: Tại thời điểm này, bạn nên làm theo hướng dẫn cài đặt windows 8 một cách thông thường, Khi lựa chọn các phân vùng, hãy chắc chắn để chọn một trong những phân vùng có nhãn “Bootcamp”, mà nên có kích thước tương tự như một trong những gì bạn thiết lập ở bước 3.

huongdan5

Quá trình cài đặt khá dài: Trong vài phút tiếp theo windows 8 sẽ được cài đặt trên một phân vùng Windows của bạn. Hãy kiên nhẫn trong quá trình này và không cố gắng để tắt hoặc khởi động lại máy Mac của bạn.

Bước 6: Sau khi khởi động lại máy Mac của bạn lần thứ hai, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu cài đặt các trình điều khiển của Apple yêu cầu. Chèn ổ đĩa USB mà bạn sử dụng trước đó và chạy chương trình cài đặt.

Chỉ cần làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

huongdan6

Xin chúc mừng, bạn đã thiết lập windows 8 trên máy Mac của bạn. Bạn bây giờ có thể dễ dàng khởi động dual OS X và Windows 8 trên máy tính của bạn.