HƯỚNG DẪN ĐẶT PHÒNG HOTELS & RESORTS CENTARA

Bước 1: Click chọn vào banner giới thiệu Centara.

Click chọn vào banner giới thiệu Centara.

Bước 2: Click chọn nút “Mua ngay” trong page giới thiệu Centara.

Click chọn nút Mua ngay trong page giới thiệu Centara

Bước 3: Truy cập vào khách sạn theo danh sách hoặc tìm nơi bạn muốn đến để chọn khách sạn phù hợp.

Truy cập vào khách sạn theo danh sách hoặc tìm nơi bạn muốn đến để chọn khách sạn phù hợp

Bước 4: Chọn ngày đến, ngày đi, số lượng phòng và số lượng người lớn, trẻ em tương ứng với mỗi phòng.

Chọn ngày đến, ngày đi, số lượng phòng và số lượng người lớn, trẻ em tương ứng với mỗi phòng

Bước 5: Chọn loại phòng bạn muốn.

Chọn loại phòng bạn muốn

Bước 6: Sau khi lựa chọn xong ở các bước 4 và 5, nhấn nút “Đặt phòng”.

Sau khi lựa chọn xong ở các bước 4 và 5, nhấn nút Đặt phòng

Bước 7: Lựa chọn các dịch vụ đi kèm và nhấn nút “Đặt phòng”.

Lựa chọn các dịch vụ đi kèm và nhấn nút Đặt phòng

Bước 8: Nhập thông tin cá nhân của bạn sau đó nhấn nút “Xác nhận đặt phòng”.

Nhập thông tin cá nhân của bạn sau đó nhấn nút Xác nhận đặt phòng

Bước 9: Nhập thông tin để thanh toán qua internet.

Nhập thông tin để thanh toán qua internet