HƯỚNG DẪN ĐẶT VÉ MÁY BAY TẠI NGUYENKIM.COM

Bước 1: Chọn chiều bay, điểm đi – điểm đến, thời gian bay, số lượng hành khách sau đó nhấn nút “Tìm chuyến bay”.

Chọn chiều bay, điểm đi – điểm đến, thời gian bay, số lượng hành khách

Bước 2: Lựa chọn chuyến bay. Sau đó kéo xuống chân trang nhấn nút “Tiếp tục”.

Lựa chọn chuyến bay

Sau đó kéo xuống chân trang nhấn nút “Tiếp tục”

Bước 3: Điền chính xác thông tin hành khách, thông tin hành lý, mã voucher giảm giá (nếu có). Sau đó kéo xuống chân trang nhấn nút “Tiếp tục”.

Điền chính xác thông tin hành khách, thông tin hành lý, mã voucher giảm giá (nếu có)

Sau đó kéo xuống chân trang nhấn nút “Tiếp tục”

Bước 4: Chọn phương thức thanh toán sau đó nhấn nút “Tiếp tục”.

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Điền chính xác thông tin hành khách, thông tin hành lý, mã voucher giảm giá (nếu có)

Hoặc thanh toán bằng tiền mặt:

thanh toán bằng tiền mặt

Bước 5: Hệ thống hiển thị mã đặt chỗ của quý khách. Quý khách kiểm tra lại các thông tin của chuyến bay và xem lưu ý về thời gian thanh toán. Nếu quý khách muốn hệ thống xuất vé ngay, nhấn nút “Xuất vé”.

Quý khách kiểm tra lại các thông tin của chuyến bay và xem lưu ý về thời gian thanh toán.Nếu quý khách muốn hệ thống xuất vé ngay, nhấn nút “Xuất vé”

Bước 6: Chọn Thanh toán Online sau đó nhấn nút “Tiếp tục”.

Chọn Thanh toán Online

Bước 7: Chọn loại thẻ, ngân hàng sau đó nhấn nút “Tiếp tục”.

Chọn loại thẻ, ngân hàng

Bước 8: Điền các thông tin theo yêu cầu của cổng 123Pay và nhấn nút “Tiếp tục” để thanh toán vé máy bay cho mã đặt chỗ của quý khách.

Điền các thông tin theo yêu cầu của cổng 123Pay