Hướng dẫn mua và sử dụng Phiếu quà tặng

Bước 1: Chọn mục Giftcard

Chọn mục giftcard

Bước 2: Nhập thông tin để mua thẻ quà tặng

nhập thông tin để mua phiếu quà tặng

Bước 3: Xem trước thẻ quà tặng

Xem phiếu mua hàng

Bước 4: Thanh toán thẻ quà tặng thực hiện từ bước 3 của mục. Hướng dẫn mua hàng