VIDEO HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN MUA VÀ SỬ DỤNG THẺ QUÀ TẶNG

Bước 1: Chọn mục Thẻ quà tặng

Bước 2: Nhập thông tin để mua thẻ quà tặng

Bước 3: Xem trước thẻ quà tặng

 

Bước 4: Thanh toán thẻ quà tặng thực hiện từ bước 3 của mục Hướng dẫn mua hàng