VIDEO HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG SO SÁNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Bước 1: Chọn sản phẩm cần so sánh

Bước 2: Chọn Xem so sánh sản phẩm

Bước 3: Xem so sánh giữa các sản phẩm