Hướng dẫn thanh toán qua cổng 123PAY

 

Bước 1 Chọn sản phẩm

 

 

 

Bước 2 Chọn mua sản phẩm

 

 

Bước 3 Thanh toán đơn hàng

 

3.1 Click thanh toán cho đơn hàng


3.2 Nhập địa chỉ thanh toán

3.3 Nhập địa chỉ giao hàng nếu địa chỉ giao hàng khác địa chỉ thanh toán

3.4 Chọn phương thức giao hàng

3.5 Nhập mã số thẻ quà tặng (nếu có) để được hưởng ưu đãi


 

3.6 Chọn phương thức thanh toán qua 123pay để tiến hành thanh toán.

3.7 Nhập thông tin thẻ để thanh toán.

Bạn nhập thông tin thẻ gồm:

  • Tên chủ thẻ (tên in trên thẻ, không có dấu)
  • Số thẻ (gồm 16 hoặc 19 số in trên thẻ, không nhập khoảng trắng)
  • Ngày phát hành (phần “MEMBER SINCE” trên mặt thẻ)
  • Nhấn nút “Thanh toán” để xác thực chủ thẻ.

3.8 Xác nhận thông tin từ phía ngân hàng để hoàn tất giao dịch

Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password):

- OTP: sẽ được gửi tới điện thoại của khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng.

- Mã xác nhận.

Nhấn nút “Xác nhận”.

3.9 Hoàn thành việc thanh toán

Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán qua cổng 123Pay.