Bước 1: Chọn sản phẩm

 

Bước 2: Chọn mua sản phẩm

 

 

Bước 3: Thanh toán đơn hàng

 3.1 Nhập mã giảm giá (nếu có) -> Click thanh toán cho đơn hàng


3.2 Xác nhận khu vực nhận hàng

3.3 Chọn phương thức thanh toán qua cổng Sacombank để tiến hành thanh toán.

Nhập thông tin ghi chú -> Nhấn nút thanh toán

3.4 Nhập thông tin thẻ để thanh toán.

  • Bạn nhập thông tin thanh toán
  • Chọn loại thẻ thanh toán

  • Số thẻ (gồm 16 hoặc 19 số in trên thẻ, không nhập khoảng trắng)
  • Mã CVN ( Mã này là số có ba hoặc bốn chữ số được in ở mặt trước hoặc mặt sau của thẻ tín dụng)
  • Ngày hết  hạn 
  • Nhấn nút “Thanh toán” để xác thực chủ thẻ.

3.5 Hoàn thành việc thanh toán

Hệ thống thông báo hoàn thành quá trình thanh toán qua cổng Sacombank