Bước 1: Chọn sản phẩm


Bước 2: Chọn số lượng cần mua và click Bỏ vào giỏ hàng. 

Bước 3: Thanh toán đơn hàng

3.1 Click button Thanh toán

3.2 Đăng nhập thành viên hoặc có thể mua hàng bằng địa chỉ Email

3.3 Nhập địa chỉ Thanh toán và địa chỉ Giao hàng.

3.4 Chọn phương thức giao hàng

3.5 Chọn phương thức thanh toán: Vietinbank - Tín dụng quốc tế: Visa, Master