Cách Xử Lý Điện Thoại Bị Vô Nước Hiệu Quả, Đơn Giản