Samsung bất ngờ ra mắt máy giặt thiết kế "sinh đôi" ấn tượng

Từ khóa: FlexWash & FlexDry

Bài viết đang được cập nhật