Tivi khung tranh The Frame đã có phiên bản 43 inch, giá "dễ thở" hơn
The Frame: tivi kiêm tranh nghệ thuật tô điểm căn nhà của bạn
New
Tivi không bao giờ tắt - Một ý tưởng độc chiêu từ nhà Samsung

Từ khóa: Frame TV

Bài viết đang được cập nhật