Cùng Nguyễn Kim tiếp sức tương lai với chuyến xe nghĩa tình

Nguyễn Kim mang thư viện điện tử đến với Vĩnh Long

Nguyễn Kim triển khai chương trình cộng đồng "Hành trình tri ân - Tiếp sức tương lai" lần 2

Hành trình chắp cánh ước mơ tri thức cho hàng triệu trẻ em Việt Nam

HÀNH TRÌNH TRI ÂN – TIẾP SỨC TƯƠNG LAI