Hành trình chắp cánh ước mơ tri thức cho hàng triệu trẻ em Việt Nam