Danh sách khách hàng trúng thưởng mini game: "Chụp khoảnh khắc - Rinh quà chất"

Danh sách khách hàng trúng thưởng mini game: "Điệp vụ mùa nóng 2017"

Danh sách khách hàng trúng thưởng mini game: "Chia sẻ siêu phẩm - Nhận quà siêu đỉnh"

Danh sách khách hàng trúng thưởng mini game: "Galaxy A 2017 - Kế thừa Flagship"

Danh sách khách hàng trúng thưởng mini game: "Chọn giá đúng - Trúng quà to"

Bài viết mới nhất về: kết quả

Danh sách khách hàng trúng thưởng mini game: "Giải trí đầu tuần cùng J7 Prime"

8 năm trước - Phương Trâm
Nguyễn Kim xin chúc mừng tất cả các bạn có tên dưới đây đã may mắn trúng giải thưởng từ mini game: "Giải trí đầu tuần cùng J7 Prime" diễn ra từ ngày 05/12/2016 - 08/12/2016.

Danh sách khách hàng trúng thưởng mini game: "Bạn biết gì về BIGBANG?"

8 năm trước - Phương Trâm
Nguyễn Kim xin chúc mừng tất cả các bạn có tên dưới đây đã may mắn trúng giải thưởng từ mini game: "BẠN BIẾT GÌ VỀ BIGBANG?" diễn ra từ ngày 28/11/2016 - 30/11/2016.

Danh sách khách hàng trúng thưởng mini game: "S7 toàn năng - Thử tài Samfan"

8 năm trước - Phương Trâm
Nguyễn Kim xin chúc mừng tất cả các bạn có tên dưới đây đã trúng giải thưởng từ mini game: "S7 toàn năng - Thử tài Samfan" diễn ra từ ngày 23/11/2016 đến 25/11/2016.

Danh sách khách hàng trúng thưởng mini game: "Đoán tên đúng - Trúng quà ngay"

8 năm trước - Phương Trâm
Nguyễn Kim xin chúc mừng tất cả các bạn có tên dưới đây đã trúng giải thưởng từ mini game: "Đoán tên đúng - Trúng quà ngay" diễn ra từ ngày 22/11/2016 đến 25/11/2016.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG MINI GAME: "TÌM HIỂU SMART TV - RINH QUÀ CỰC ĐỈNH

8 năm trước - Phương Trâm
Nguyễn Kim xin chúc mừng tất cả các bạn có tên dưới đây đã may mắn trúng giải thưởng từ mini game: "TÌM HIỂU SMART TV - RINH QUÀ CỰC ĐỈNH" diễn ra từ ngày 19/11/2016 - 21/11/2016.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG MINI GAME: "THỬ TÀI TINH MẮT"

8 năm trước - Phương Trâm
Nguyễn Kim xin chúc mừng tất cả các bạn có tên dưới đây đã may mắn trúng giải thưởng từ mini game: "THỬ TÀI TINH MẮT" diễn ra từ ngày 08/11/2016 - 14/11/2016.