Người kế nghiệp "ông vua chụp chân dung" Canon 85mm F/1.2L sắp ra đời

Từ khóa: lens

Bài viết đang được cập nhật