Người chuyên nghiệp. Họ khẳng định tên tuổi bằng thành quả lao động và những câu chuyện của chính mình.

Làm thế nào để lay động lòng người, để trở nên chuyên nghiệp?

Người chuyên nghiệp không chỉ làm việc nhằm thỏa mãn cái tôi của chính mình mà luôn nỗ lực không lùi bước để phục vụ cộng đồng. Họ hiểu rõ mục tiêu của đời mình.

TOSHIBA Pro Theatre - Chúng tôi luôn ý thức rõ sứ mệnh kiến tạo cuộc sống đầy niềm vui và hứng khởi thông qua công nghệ đỉnh cao.

Khi thực hiện một công việc, người chuyên nghiệp nghĩ đến thành quả của mình sẽ phục vụ gì cho cộng đồng.

Giống như cách chúng tôi nghĩ, chiếc TV được tạo ra để mang niềm vui, sự hứng khởi và hạnh phúc cho mọi người.

Lĩnh vực hoạt động khác nhau, chúng tôi và người chuyên nghiệp đều có một mục tiêu chung – Kết nối cộng đồng với tất cả đam mê.

Xuất hiện ở đây, người chuyên nghiệp bắt đầu chia sẻ và cùng TOSHIBA Pro Theatre kết nối mọi người.

Hãy lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm quý báu để trở thành người chuyên nghiệp.

“Kết Nối Cộng Đồng, Pro Theatre”