• Đấu giá ngược Phiếu Mua Hàng Samsung
 • Giải thưởng hấp dẫn

8 PMH Samsung

3.000.000đ

8 PMH Samsung

1.000.000đ

8 PMH Samsung

500.000đ

Xem chi tiết
 • 2.
 • Mobile Game Nguyễn Kim chào đón Tuần Lễ Vàng Samsung
 • Phiêu lưu cùng Châu Chấu, cùng vượt qua thử thách đi tìm những Phiếu Mua Hàng Samsung giá trị :

4 PMH Samsung

3.000.000đ

2 PMH Samsung

1.000.000đ

10 PMH Samsung

500.000đ

50 Lucky Gift

300.000đ

Xem chi tiết
 • 3.
 • Fanpage Nguyễn Kim chào đón Tuần Lễ Vàng Samsung
 • Nguyễn Kim phối hợp cùng Samsung tổ chức Tuần Lễ Vàng Samsung với những ưu đãi giảm giá, quà tặng đặc biệt cho khách hàng.
 • Bạn có biết Tuần Lễ Vàng Samsung diễn ra trong bao nhiêu ngày?
 • Tham gia hoạt náo cơ hội nhận Phiếu mua hàng.
 • Tham gia Facebook nhận phiếu mua hàng tại Nguyễn Kim Online
 • Tham gia Zalo nhận phiếu mua hàng tại Nguyễn Kim Online