Khuyến mãi chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm 2016