Khuyến mãi chọn máy ảnh du lịch hè - giảm sốc chưa từng có từ ngày 01/06/2016 đến ngày 06/06/2016