Khuyến mãi đặt hàng qua App giảm đến 1.000.000 VNĐ