Khuyến mãi giảm giá đặc biệt ưu đãi theo khu vực Tràng Thi, Biên Hoà và Đà Nẵng