Khuyến mãi giờ vàng giá sốc 28-05-2016

Khuyến mãi giờ vàng tại Nguyễn Kim

Thể lệ chương trình

Khuyến mãi giờ vàng tại Nguyễn Kim

Thời gian: Bắt đầu lúc 18h30 ngày 28/05/2016
Đối tượng: Khách hàng nhận được phiếu thăm may mắn
Địa điểm: Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim

SẢN PHẨMSỐ LƯỢNG
(THEO TỪNG TRUNG TÂM)
GIÁ SỐC
Laptop ASUS X454LA-WX544T 1 4.990.000 VNĐ
IPHONE 5S 16GB 3.990.000 VNĐ
TABLET MASSTEL 990.000 VNĐ
SẠC DỰ PHÒNG REMAX 5.000 mAh 20  9.000 VNĐ

- Thời gian phát phiếu tham gia chương trình: 17h30 ngày áp dụng chương trình.
- Thời gian bốc thăm chỉ áp dụng duy nhất tại thời điểm: 18h30 ngày áp dụng chương trình.
- Số lượng phiếu phát mỗi ngày: Theo từng trung tâm.
- Phiếu thăm chỉ có giá trị khi khách hàng có mặt tại thời điểm công bố kết quả rút thăm.
- Phiếu thăm có giá trị mua sắm trong ngày áp dụng tại trung tâm đã bốc thăm. Qua thời gian này phiếu thăm không còn giá trị sử dụng.
- Mỗi phiếu thăm chỉ áp dụng mua được 01 sản phẩm với giá sốc được chỉ định trong chương trình.
- Chương trình ưu đãi chỉ dành cho khách hàng. Không áp dụng cho CBNV nội bộ Nguyễn Kim.
Lưu ý: Phiếu thăm hợp lệ là phiếu thăm có chữ ký của Giám Đốc trung tâm và được đóng dấu mộc đỏ của trung tâm.

Khuyến mãi giờ vàng tại Nguyễn Kim

Hệ thống trung tâm Nguyễn Kim

Khuyến mãi giờ vàng tại Nguyễn Kim