Mua microsoft Lumia 540 giá ưu đãi, chỉ có 1 ngày 14/06/2015 tại Nguyễn Kim

I. Thời gian: Lúc 05H40 PM ngày Chủ Nhật, 14/06/2015.

II. Địa điểm: Áp dụng tại 04 Trung Tâm Mua Sắm Nguyễn Kim

1.Trung Tâm Mua Sắm Sài Gòn Nguyễn Kim Quận 1

2.Trung Tâm Mua Sắm Sài Gòn Nguyễn Kim Thủ Đức

3.Trung Tâm Mua Sắm Nguyễn Kim Cần Thơ

4.Trung Tâm Mua Sắm Nguyễn Kim Tràng Thi

III. Nội dung giờ vàng:

Mỗi Trung Tâm Mua Sắm sẽ tiến hành bốc thăm may mắn để chọn ra:

- 10 khách hàng may mắn được mua điện thoại Lumia LUMIA 540 với giá sốc 540,000 đồng.

IV. Thể lệ chương trình:

- Khách hàng đến các Trung Tâm Mua Sắm được áp dụng chương trình trước giờ vàng để nhận và điền phiếu tham gia chương trình giờ vàng giá sốc.

- Đúng 5h40 PM Trung Tâm Mua Sắm sẽ tổ chức bốc thăm may mắn để tìm ra 10 khách hàng may mắn được mua Lumia 540 với giá sốc 540,000 đồng.

- Khi bốc thăm may mắn, khách hàng phải tiến hành mua ngay sản phẩm trong ngày 14/06 tại cửa hàng đã bốc thăm. Nếu khách hàng không mua ngay sản phẩm xem như mất quyền lợi mua hàng.

- Mỗi lá thăm trúng chỉ tương đương với quyền được mua 01 điện thoại với giá ưu đãi, không áp dụng mua nhiều điện thoại, không áp dụng để mua điện thoại khác.

- Chương trình ưu đãi dành cho Khách hàng, không áp dụng cho CBNV nội bộ Nguyễn Kim.