I. Thời gian: Lúc 18h00 - 18/07/2015.

II. Địa điểm: Áp dụng tại Trung Tâm Mua Sắm Sài Gòn Nguyễn Kim Thủ Đức.

III. Nội dung giờ vàng:

Trung Tâm Mua Sắm Sài Gòn Nguyễn Kim Thủ Đức sẽ tiến hành bốc thăm may mắn để chọn ra:

- Khách hàng may mắn được mua Samsung Galaxy Tab 4 10.1 với giá sốc 599,000 đồng.

IV. Thể lệ chương trình:

- Khách hàng đến Trung Tâm Mua Sắm Sài Gòn Nguyễn Kim Thủ Đức trước giờ vàng 17h00 để nhận và điền phiếu tham gia chương trình giờ vàng giá sốc.

- Khi bốc thăm may mắn, khách hàng phải tiến hành mua ngay sản phẩm trong ngày 18/07. Nếu khách hàng không mua ngay sản phẩm xem như mất quyền lợi mua hàng.

- Mỗi lá thăm trúng chỉ tương đương với quyền được mua 01 sản phẩm với giá ưu đãi, không áp dụng mua nhiều sản phẩm, không áp dụng để mua sản phẩm khác.

- Chương trình ưu đãi dành cho Khách hàng, không áp dụng cho CBNV nội bộ Nguyễn Kim.