KHUYẾN MÃI THOẠI:

  •         Nội dung gói THOẠI

               o   200 phút gọi nội mạng VNPT/tháng

               o   20 phút thoại ngoại mạng VNPT/tháng

               o   200 SMS nội mạng VNPT/tháng

               o   20 SMS ngoại mạng VNPT/tháng

               o   Thời gian khuyến mãi: 12 tháng kể từ tháng kích hoạt.

               o   Thuê bao được hưởng khuyến mãi ngay tháng đầu tiên.

               o   Thuê bao nhận được khuyến mãi trong vòng 24h kể từ thời điềm kích hoạt.

               o   Khuyến mãi có giá trị 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.

               o   Từ tháng thứ 2 trở đi, hàng tháng hệ thống sẽ trừ 50.000đ từ tài khoản chính để cộng gói khuyến mãi.

               o   Sau 60 ngày kể từ ngày kích hoạt, thuê bao không nạp thẻ thì nội dung khuyến mãi sẽ không còn hiệu lực.

               o   Nội dung khuyến mãi chỉ có hiệu lực trong tháng (30 ngày) và không được cộng dồn vào tháng kế tiếp. Khách hàng sử dụng vượt gói, phần cước vượt gói sẽ tính cước theo quy định hiện hành.

               o   Khuyến mãi nạp thẻ: Tặng 100% giá trị cho thẻ nạp đầu tiên (thời hạn hưởng khuyến mãi nạp thẻ: trong vòng 3 tháng kể từ tháng kích hoạt).

               o   Không giới hạn số lần đăng ký gói.

               o   Cú pháp đăng ký: DK_NK_THOẠI_mã bí mật_gửi 900

               o   Cú pháp hủy gói: HUY_NK_THOẠI_gui 900

               o   Cú pháp mua thêm gói: DK_NK_THOẠI_gửi 900


KHUYẾN MÃI DATA:

  •         Khuyến mãi gói DATA hàng tháng: 2.5GB/tháng, hạ băng thông 128Kbps khi vượt gói.
  •         Thời gian khuyến mãi: 12 tháng kể từ tháng kích hoạt.
  •         Hình thức khuyến mãi:

               o   Khuyến mãi ngay tháng đầu tiên.

               o   Thuê bao nhận được khuyến mãi trong vòng 24h kể từ thời điềm kích hoạt.

               o   Gói khuyến mãi có giá trị 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.

               o   Từ tháng thứ 2 đến tháng 12 khách hàng được tặng tiếp 2,5GB/hàng tháng hệ thống sẽ trừ 35.000đ từ tài khoản chính để công gói khuyến mãi.

               o   Lưu lượng Data có giá trị sử dụng trong tháng và không được cộng dồn qua tháng tiếp theo.

               o   Sau 60 ngày kể từ ngày kích hoạt, thuê bao không nạp thẻ thì nội dung khuyến mãi sẽ không còn hiệu lực.

               o   Nội dung khuyến mãi chỉ có hiệu lực trong tháng (30 ngày) và không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

               o   Khuyến mãi nạp thẻ: Tặng 100% giá trị cho thẻ nạp đầu tiên (thời hạn hưởng khuyễn mãi nạp thẻ: trong vòng 3 tháng kể từ tháng kích hoạt).

               o   Không giới hạn số lần đăng ký gói trong một tháng.

               o   Cú pháp đăng ký: DK_NK_DATA_mã bí mật_gửi 900

               o   Cú pháp hủy gói: HUY_NK_DATA_gui 900

               o   Cú pháp mua thêm gói: DK_NK_DATA_gửi 900

Tổng đài Chăm sóc khách hàng Vinaphone: 18001091

Tổng đài Chăm sóc khách hàng TP.HCM: (08) 800126

Tổng đài bán hàng trên toàn quốc: 18001166