HÒA MẠNG DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC VIETTEL TẶNG 100% GIÁ TRỊ THẺ NẠP ĐẦU TIÊN SOẠN KMC5 GỬI 191

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 14/04/2016.
2. Nội dung chính sách:
2.1. Chính sách đăng ký gói cước:
- Đối tượng: Thuê bao di động trả trước đấu nối online trong kho số riêng của chuỗi siêu thị.
- Cú pháp đăng ký qua SMS: KMC5 gửi 191;
Gói KMC5 được khuyến mại 12 tháng, gia hạn sau chu kỳ 30 ngày:
- Phí đăng ký: 50.000 đồng/ 30 ngày;
- Lưu lượng: 03 GB tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết 03 GB data tốc độ cao, Khách hàng tiếp tục sử dụng khi nhắn tin gửi 191 các gói mua thêm MAX10, MAX20, MAX30, MAX (gói mua thêm MAX: 35.000 đồng/ GB trong 04 GB đầu tiên. Từ GB thứ 05: 20.000 đồng/ GB);
- Cộng 50.000 đồng vào tài khoản 27: Hướng sử dụng thoại nội mạng, được sử dụng trong 30 ngày;
- Cú pháp hủy KMC5: HUY gửi 191. Hệ thống hủy KMC5, chuyển về MIMD, giữ nguyên tài khoản 27 gọi nội mạng;
- Hủy gia hạn: HUY KM gửi 191. Hệ thống hủy KMC5, chuyển về MIMD.
2.2. Điều kiện gia hạn gói cước:
- Gia hạn thành công:
  • Thuê bao hoạt động 2 chiều và thuộc tập thuê bao theo quy định;
  • Trừ được cước 50.000 đồng vào tài khoản gốc: Thuê bao được cộng reset 03 GB Data tốc độ cao chu kỳ 30 ngày, 50.000 đồng thoại nội mạng chu kỳ 30 ngày vào tài khoản 27 (cộng dồn 50.000 đồng vào tài khoản 27).
- Gia hạn không thành công:
  • Thuê bao không hoạt động 02 chiều, tài khoản gốc không đủ 50.000 đồng: hệ thống tự động hủy gia hạn và chuyển về gói MIMD;
  • Để tiếp tục sử dụng dịch vụ, thuê bao nạp tiền và nhắn tin đăng ký lại KMC5 gửi 191. Thời gian sử dụng 03 GB tính theo chu kỳ 30 ngày, ngày đầu của chu kỳ tính từ ngày gia hạn không thành công. Thời gian khuyến mại 12 tháng vẫn tính từ thời điểm đăng ký lần đầu tiên kích hoạt.
2.3. Các quy định khác:
- Chuyển đổi từ gói KMC5 sang các gói MI khác: cho phép chuyển đổi, cụ thể như sau:
  • Chuyển từ gói KMC5 sang các gói Data Limited khác (MI10, …): trừ tiền, không cộng dồn lưu lượng (nếu còn), và set ngày sử dụng theo gói Data chuyển đến;
  • Chuyển từ gói KMC5 sang các gói Data Unlimited khác (Mimax, …): trừ tiền, cộng reset lưu lượng và set ngày sử dụng theo gói Data chuyển đến. Lưu lượng còn lại của gói KMC5 (nếu còn) không được bảo lưu;
  • Chuyển đổi từ gói MI sang các gói KMC5: không cho phép chuyển đổi, hệ thống yêu cầu hủy gói cước Data đang sử dụng mới cho phép chuyển đổi sang gói KMC5.
- Quy định về chuyển đổi gói cước chính: Không bảo lưu gói cước khi chuyển đổi gói cước chính;
- Cú pháp tra cứu lưu lượng tốc độ cao còn lại: KTTK gửi 191 (100đ/ tin thành công);
- Tra cứu tài khoản thoại nội mạng 27: *102#;
- Có tin nhắn thông báo khi hết lưu lượng data.