Khuyến mãi MUA CÀNG NHIỀU, HẬU MÃI TẬN TÌNH

Nội dung chương trình:

- Đơn hàng từ 5.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ: GIẢM 1% trên giá trị đơn hàng.

- Đơn hàng từ 10.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ: GIẢM 2% trên giá trị đơn hàng.

- Đơn hàng từ 15.000.000 VNĐ trở lên: GIẢM 3% trên giá trị đơn hàng.

* Lưu ý: Giá trị đơn hàng áp dụng trên giá trị thanh toán cuối cùng sau khi đã trừ đi các chương trình khuyến mãi hiện hành.

* Không áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng điện lạnh. Xem chi tiết

* Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

Hotline tư vấn, đặt hàng: 19001267 - Phím 1

Điện lạnh

  • Xem thêm các khuyến mãi
  • Xem thêm các khuyến mãi
  • Xem thêm các khuyến mãi
  • Xem thêm các khuyến mãi